Aktiviteter

18/06/2017

Malmö Operas program 2017/2018

10/11/2017

Musikalkurs våren 2018 med Lasse Walldov!

05/03/2018

Malmö Operas Vänner kallar till ordinarie föreningsstämma med information och föredrag om

10/03/2018

Se ProserPin tillsammans med Malmö Operas Vänner lördagen den 10 mars!